R O B Olæring

Ansvarlig projektpartner: Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 

Region Syddanmark har behov for, at flere kompetente unge vælger en karrierevej med robot-teknologier. 4 gymnasier, en erhvervsskole, 5 grundskoler og Teknisk Fakultet fra Syddansk Universitet er gået sammen om at styrke det teknologiske uddannelsesmiljø på Sydfyn. Partnerne arbejder med ”fra leg til læring”, når robotteknologier og programmering indgår i 14 nye undervisningsforløb på gymnasierne, i 2 EUD-forløb og i 22 nye brobygningsforløb i samarbejde med folkeskoler. Via lærer-lærer samarbejde, elev-elev undervisning og ekspertise fra SDU identificerer og implementere skolerne en fælles didaktisk model. Denne uddannelseskæde skal derigennem videreudvikles til en læringskæde og forankres i skolernes praksis og strategier. R O B Olæring vil derudover etablere årlige robotkonkurrencer på Sydfyn. Den nye tradition skal sikres via en online drejebog et netværk på Sydfyn.

 

Læs mere her