Besøg i Huset

Ansvarlig projektpartner: Naturvidenskabernes Hus

 

Vi understøtter lærere i at udvikle, samt gennemføre spændende og virkelighedsnær undervisning i naturvidenskab og teknologi. Samtidig åbner vi dørene for omkring 7000 elever hvert år, så de blandt andet kan prøve kræfter med programmering, animation, vandteknologi og griselungers kapacitet i nye og inspirerende omgivelser. De naturfaglige undervisningstilbud lader eleverne arbejde anvendelsesorienteret med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Når eleverne er på besøg i Naturvidenskabernes Hus skal de både bruge hovedet og hænderne. Eleverne skal bygge, konstruere, designe, kode, udregne, engageres og inspireres. Vi tilbyder også lærerekurser, der giver lærer og lærerstuderende forskelligartet didaktisk inspiration inden for den naturvidenskabelige genre. 

 

Læs mere her