IT TIL ALLE (ITTA)

Ansvarlig projektpartner: DANSK IT

 

Ambitionen med projektet ITTA er at skabe et massivt kompetenceløft hos den store gruppe borgere med svage eller ingen t-kundskaber (ca. 1 mio. mellem 15-65 år). Med et dynamisk kompetencebarometer som omdrejningspunkt, skabes en scanning og et træningskoncept, der rækker ud til alle på en målrettet og motiverende måde. Samtidig skabes fundamentet for den livslange læring. Det unikke ved ITTA er, at løsningen er national og som åben platform binder alle initiativer, projekter og træningsudbydere/-aktører indenfor digital kompetenceudvikling sammen med borgere og virksomhederne. Gevinsten er øget digitalisering som gavner virksomhedernes konkurrencekraft, samfundets velstand og den enkelte borger. 

 

Læs mere her.