Masteruddannelse i Informatikundervisning

Ansvarlig projektpartner: It-vest

 

Informatikfaglighed er i hastigt færd med at blive en almen og fundamental del af uddannelse på alle niveauer lige fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. Der er derfor behov for en målrettet og ambitiøs indsats, dvs. uddannelse af nye lærere herunder efteruddannelse af allerede eksisterende undervisere. Uddannelsen Master i Informatikundervisning forventes udbudt ved Aarhus Universitet, Institut for Datalogi. Udvikling og drift af uddannelsen vil ske i et samarbejde med Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Projekt drives af It-vest, med støtte af midler fra UFM’s Forsknings og udviklingspulje v. UDS. Projektet er i gang og det forventes at uddannelsen kan starte fra august 2020, såfremt uddannelsen godkendes.