LEAPS

Ansvarlig projektpartner: Kata Fonden

 

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.
Formålet med LEAPS er at øge læring og engagement hos elever i grundskolen, med særligt fokus på STEM-fagene. Engagement i STEM-fagene skal bidrage til, at flere søger STEM-baserede uddannelser.  LEAPS er en tilgang til undervisningen baseret på projektbaseret læring med særlig fokus på STEM-metoder og Deeper learning-færdigheder. Omstillingen til at være en LEAPS-skole er en 5-årige proces, hvor hver LEAPS-skole har en skoleprojektleder fra Kata Fonden tilknyttet, som giver kompetenceløft til hele skolen og er fysisk tilstede minimum to dage om ugen.

 

Læs mere her