Teachers TryScience

Ansvarlig projektpartner: IBM

 

Teachers TryScience er en gratis undervisningsplatform for naturfagslærere på folkeskoleniveau, der gerne vil differentiere, innovere og gøre deres undervisningsforløb mere inkluderende. Genialt til f.eks. projekt- og temauger, hvor der skal bygges bro imellem flere fag eller blot til ny inspiration komplementært til eksisterende læringssystemer. Platformen tilbyder 200 engelsksprogende og seks dansksprogede forløb med dertilhørende læringsmål, undervisningsplaner og vejledninger – alt sammen tilpasset danske undervisningsstandarder. Formålet med Teachers TryScience er at udbrede STEM i undervisningen gennem alternative, inkluderende og sjove læringsmetoder. Også meget velegnet til differentieret undervisning. Målgruppen for undervisningsforløbende er undervisere på grundskole niveau. Så det bør ikke være en barriere at de er på engelsk, da det kun er den enkelte underviser, og ikke eleverne direkte, der skal anvende platformen.

 

Læs mere her.