Netværk om teknologiforståelse i folkeskolen

Ansvarlig projektpartner: Maybe Robotics

 

Dette netværk tilbyder et fortroligt forum for erfaringsudveksling og videns opsamling om teknologiforståelse i skolen. Igennem netværket vil man øge sin faglighed, få nye stærke relationer og få hands-on erfaringer med de produkter børnene skal bruge i skolen. Man vil høre om hvad skolelederen oplever, men også hvad den enkelte lærer og børnene har af udfordringer og glæder. På den måde udvider man sin horisont, får gode ideer og man undgår at lave fejl som andre allerede har lavet.

 

Læs mere her