STEM på Tofthøjskolen - Kolonisering af Mars

Ansvarlig projektpartner: Tofthøjskolen

 

Tofhøjskolen ønsker at engagere og motivere eleverne i de matematisk/naturfaglige fagområde gennem virkelighedsnære og vedkommende problemstillinger, som kræver en eksperimenterende og problemløsende tilgang. Dette ønsker vi blandt andet at gøre ved at arbejde ud fra en STEM-tænkning. Konkret vil vi starte med, at to 6. klasser i et projektforløb i løbet af foråret 2019, skal designe og konstruere løsningsforslag til, hvordan vi mennesker kan kolonisere Mars. Eleverne vil her kunne bringe deres matematiske og naturfaglige viden om fx areal, rumfang, målestoksforhold, fotosyntese og respiration i spil for gennem en engineeringproces at finde frem til mulige løsningsforslag på de udfordringer en sådan mission vil kunne møde. I forbindelse med projektforløbet har Tofthøjskolen planer om at indgå i et samarbejde om kompetenceudvikling og undervisningsevaluering med UCNordjylland.