Fremme mere risikovillig kapital og etablering af flere start-ups

Ansvarlig projektpartner: Roche  

 

Life science industrien i Danmark er stærk og omsætter for ca. 190 mia. kr. om året. En føreposition inden for life science forudsætter, at der forsat udvikles og etableres små og mellemstore virksomheder. I forhold til andre lande etableres der ikke tilstrækkeligt mange start-ups inden for life science, vil bl.a. skyldes, at der mangler tilstrækkeligt kapital til start-ups samt små- og mellemstore virksomheder. Roche arbejder målrettet på at fremme behovet for at tilvejebringe finansiering til tidlige start-ups med offentlige myndigheder (life science enheden i Erhvervsministeriet) samt i en drøftelse med øvrige udenlandske lægemiddelvirksomheder i Danmark. Ligeledes pågår drøftelser med akademiske institutioner om hvordan Roche kan bidrage til at sikre rådighed af midler til early start-ups.