crossingIT

Ansvarlig projektpartner: Det Blå Gymnasium Tønder

 

crossingIT er et netværksprojekt, bestående af lokale konsortier fra 7 kommuner på tværs af Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Svendborg, Billund, Vejle og Haderslev. De lokale erhvervsgymnasier er drivkraften bag lokal netværksdannelse i hver af kommunerne. Projekterne har modtaget støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. crossingIT vil fremme viden og færdigheder i kodning og programmering hos de unge i Region Syddanmark. Folkeskolelærere og erhvervsgymnasiernes undervisere skal kunne undervise i og med programmering i deres fag og tværfagligt. crossingIT vil samtidig styrke læringsmålsprogressionen mellem skoletyperne. Erhvervslivet og organisationer fra de unges fritidsliv er involveret for at styrke det praksisnære aspekt og øge motivation hos de unge.


Læs mere her.