Astras UdviklingsRum 2017-19

Ansvarlig projektpartner: Astra

 

For at ruste kommuner til implementering af National naturvidenskabsstrategi og Teknologipagt indbød Astra i september 2017 alle 98 kommuner til et fælles udviklingsforløb - UdviklingsRum 2017-19. 12 kommuner har tilmeldt sig det to-årige forløb og målet er, at hver kommune udvikler/ajourfører en politisk vedtaget naturfagsstrategi inden udgangen af 2019. Hver kommune deltager i forløbets aktiviteter med et team af koordinatorer med et formelt mandat fra kommunens forvaltning. Forløbet kombinerer strategiudvikling med kapacitetsopbygning og har udvikling af kommunale naturfagskoordinatorer som omdrejningspunkt. Via Astras kommunale forankringsindsats formidles indsigter fra UdviklingsRummet løbende til alle kommuner.

Læs mere her