Forankring i kommuner og regioner

Ansvarlig projektpartner: Astra

 

Astras kommunale forankringsindsats har til formål at udvikle og styrke kommunale STEM-kulturer på tværs af uddannelses- og styringskæden. En kommunal STEM-kultur skal sikre en vedvarende fokus på området på trods af stadig skiftende vilkår af politisk, økonomisk, personel karakter. Indsatsen baserer på et tæt samarbejde med kommunernes naturfagskoordinatorer, som har den centrale rolle i initiativet.

De vigtigste elementer for STEM-kulturen er 1. sammenspil mellem forvaltninger og relevante aktører, 2. Fysiske rammer, 3. Netværk, 4. forankring hos politikere, forvaltning og lokale ledelser, 5. Kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale, 6. Særlige initiativer i kommunen og 7. Samarbejde på langs af uddannelseskæden. Det tætte samarbejde baseres på en intensiv og målrettet videndeling på tværs af alle kommuner og med involvering af relevante andre aktører, som f.eks. regioner, interesseorganisationer m.m.

Læs mere her: