Teach First Danmarks science-strategi

Ansvarlig projektpartner: Teach First Danmark

 

Teach First Danmarks science-strategi for perioden 2016-2019, skal danne rammerne for, at Teach First Danmarks nuværende forberedelses- og læringsprogram tones til yderligere at styrke undervisningen i matematik og naturvidenskab. Derudover arbejder Teach First Danmark på gennem SCIENCE-strategien at sikre et samlet løft af lærerkolleger og skolernes kompetencer til at øge elevernes interesse og kundskaber inden for matematik- og naturvidenskab.

 

Læs mere her.