Ultra:Bit

Ansvarlig projektpartner: Danmarks Radio


Ultra:Bit er et storstilet lærings- og undervisningsprojekt, der har til formål at give hvert barn på en hel skoleårgang en unik mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. Alle elever, der til sommer 2018 starter i 4. klasse vil i løbet af de næste to år få deres personlige microcomputer i hånden, som de kan bruge til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og læring. Der vil blive udviklet undervisningsmateriale og gennemført en række aktiviteter.