MARitime TEChnology camp

Ansvarlig projektpartner: MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

Formålet med MARitime TEChnology camp er at skabe interesse for de tekniske fag med fokus på den maritime branche. Campen sammensættes som en kombination af oplæg, undervisning og øvelser, hvor potentielt teknisk interesserede elever på ungdoms- og erhvervsuddannelserne samt folkeskolen får lov til, dels at prøve kræfter med bl.a. robotteknologi, skibssimulationer, maritim sikkerhed, 3D print og skibsmotorer og kommer helt ned i maskinrummet og op på kommandobroen på en et skib, og dels hører uddannede maskinmestre, skibsassistenter og skibsfører fortælle om deres arbejde og hvad det vil sige at være hhv. maskinmester, skibsassistent og skibsfører ombord på et skib og i en industrivirksomhed.

Læs mere her.