Engineer the Future

Ansvarlig projektpartner: IDA

Engineer the future er Danmarks teknologiske alliance mellem teknologistærke virksomheder, uddannelsessteder og organisationer. Alliancen arbejder for at styrke børn og unges teknologiske dannelse, styrke ingeniørernes image og komme manglen på ingeniører, IT-uddannede og naturvidenskabelige kandidater til livs. IDA forpligter sig til en vedvarende indsats til Teknologipagtens formål gennem Engineer the future. Dette gørens gennem videreudvikling og implementering af alliancens konkrete indsatser som branding-kampagne, Book en ekspert besøgsordningen og det nationale program Engineering i skolen. Desuden er ambitionen at udvikle nye indsatser, som styrker børn og unges teknologiske dannelse.

Læs mere her.