Droner i fremtidens tekniske job

Ansvarlig projektpartner: Erhvervsakademiet Dania

Projektet skal understøtte at fremtidens teknologier er til stede i de danske såvel private som offentlige virksomheder, herunder at viden om mulighederne i at anvende droner som et teknisk arbejdsredskab er udbredt, samt at virksomhederne opnår certifikat til erhvervsmæssigt at kunne leve op til regler og normer. Hensigten er at etablere et kursusforløb som vil klæde kursisterne på til at kunne flyve erhvervsmæssigt og være inde i trafikstyrelsens regelsæt vedr. brug af droner og den etik der er omkring brug af droner til foto, opmåling, overvågning, kvalitetssikring, drift og eftersyn m.m. Kursusforløbet tænkes endvidere opbygget som kvalificerende til at indgå som del af en videregående tekniske uddannelse med tilhørende kvalitetskrav. 

 

Læs mere her.