Virtuelle undervisnings-teknologier i naturvidenskab

Ansvarlig projektpartner: Roskilde Universitet 

Roskilde Universitet vil i de kommende år integrere virtuelle undervisningsteknologier (bl.a. 3D- og VR-simulationer) i en hel naturvidenskabelig uddannelse. Parallelt hermed etableres et forskningsprogram, som bl.a. kortlægger erfaringer med og læringsudbyttet af virtuelle undervisningsteknologier. Endelig vil Roskilde Universitet indgå i et ambitiøst nationalt samarbejde med vidensinstitutioner, myndigheder, virksomheder m.fl. omkring virtuelle læringsteknologier i naturvidenskab. Ambitionen er at styrke naturvidenskabelig undervisning, styrke rekrutteringen af studerende til naturvidenskab, samt opbygge forskningsbaseret viden om virtuelle undervisningsteknologier. Satsningen er finansieret af en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.