Kompetencetilpasningsforløb

Ansvarlig projektpartner: Professionshøjskolen Absalon

Projektet “Kompetencetilpasningsforløb” bidrager til at sikre virksomhederne i Region Sjælland adgang til højtuddannet arbejdskraft inden for STEM-området. Målet er at øge antallet af voksne med videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse ved at etablere en særlig mulighed for at kvalificere sig til at blive optaget og gennemføre en videregående uddannelse inden for naturvidenskab eller teknologi, herunder diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, produktionsteknolog m.v. I projektet etableres længerevarende sammenhængende kompetencetilpasningsforløb med en række elementer rettet mod uddannelsesinformation, karriereguidning, moduler med STEM faglig opkvalificering samt mentorordning.

Læs mere her.