ROV Maker Competition

Ansvarlig projektpartner: Københavns Erhvervsakademi

 

ROV Maker Competition er et intensivt praktisk innovationsforløb, hvor erhvervsskoleelever skal bygge deres egen ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) og konkurrere med dem i en forhindringsbane under vand. Forløbet strækker sig over nogle dage. Projektet starter med et lille forløb i foråret 2017 og ender med en national ROV  Maker Competition i efteråret 2018. Formålet er at introducere erhvervsskoleelver til nye teknologier og innovationssamarbejde, og at lede flere til at uddanne sig og efterfølgende arbejde i Det Blå Danmark. 


Læs mere her.