Rekruttering til og fra de videregående tekniske og it-uddannelser

Ansvarlig projektpartner: Erhvervsakademi Aarhus

Formålet med projektet er, at flere søger ind på de tekniske uddannelser, og at flere kvalificerede unge uddannes på videregående niveau inden for it og det tekniske område. Dette skal ske gennem målrettet interesseskabelse hos de unge med henblik på at de søger ind på uddannelserne samt markedsføring og karrierevejledning over for de erhvervsaktive, der er i målgruppen for deltidsuddannelserne på området. Desuden skal hele it og det digitale område afdækkes nærmere i forhold til, om uddannelsesudbuddet skal tilpasses for at imødekomme behovene i virksomhederne. 

Læs mere her.