Evaluering af og udviklings-muligheder i naturfaglige profillinjer

Ansvarlig projektpartner: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Formålet med evalueringen af de eksisterende naturfaglige profillinjer på læreruddannelsen er styrkelse af den faglige kvalitet, styrkelse af optaget til de naturfaglige profiluddannelser samt videndeling på tværs af professionshøjskolerne som afsæt for anbefalinger til udviklingsmuligheder. Profillinjerne udbydes på fem professionshøjskoler, men er udformet og implementeret forskelligt. Evalueringen skal således indsamle viden om best practice. På baggrund af evalueringen og i regi af Teknologipagten kan interesserede uddannelsesinstitutioner, virksomheder, fonde mv. byde ind i forbindelse med videreudviklingen af profillinjerne, så Danmark kan få de stærkest mulige naturvidenskabelige lærere i folkeskolen.