Teknologiforståelse og digital dannelse på læreruddannelsen

Ansvarlig projektpartner: Københavns Professionshøjskole

Projektets mål er at udvikle et modul på læreruddannelsen omhandlende teknologiforståelse og digital dannelse. Modulet skal udformes på baggrund af den nyeste internationale viden om og praksiserfaringer med teknologiforståelse og digitale kompetencer på uddannelsesområdet. Københavns Professionshøjskole og VIA samarbejder i projektet med innovationscentret i Silicon Valley, hvorfor der blandt andet planlægges en studietur til Solicon Valley, da skoler, uddannelsesinstitutioner og universiteter i og omkring Silicon Valley er langt fremme i forbindelse med at arbejde med teknologiforståelse og computational thinking i skolen.