Fra niche til mainstream: Større diversitet i de tekniske it-uddannelser

Ansvarlig projektpartner: IT-Universitetet

Formålet med projektet er at få flere kvinder til at interessere sig for at tage en teknisk it-uddannelse. IT-Universitetet i København gør med hjælp fra en million-bevilling fra VILLUM FONDEN en særlig indsats for at give flere kvindelige gymnasieelever lyst til og mod på at tage en teknisk it-uddannelse indenfor softwareudvikling eller data science. Dette gør ITU gennem IT Camps hver efterårs- og påskeferie for kvindelige gymnasielever, Coding Café for kvindelige gymnasieelever, tech karrieredage for kvindelige gymnasieelever, Coding Classes for hele gymnasieklasser og en rollemodelkampagne med kvinder i tech, der viser gymnasieelever, deres forældre og lærere, hvad man kan med en teknisk it-uddannelse. Alle aktiviteter er tilbagevendende minimum en gang pr. semester i de tre år, projektet løber.

 

Læs mere her.