Vækstrettet Kompetenceudvikling i Robotindustrien

Ansvarlig projektpartner: Odense Robotics Robotakademi

Vækstrettet Kompetenceudvikling i Robotindustrien er en 3-årig indsats, der skal styrke tekniske og digitale kompetencer gennem opkvalificering og efteruddannelse af ansatte i SMVére i den fynske robot- og automationsbranche. Med afsæt i virksomhedernes vækststrategi, skal indsatsen understøtte, at de nødvendige kompetencer, for at indfri strategien, er til stede i virksomheden. Indsatsen bygger ovenpå erfaringerne fra 2 succesfulde pilotprojekter kørt i regi af Robotakademiet, hvor modellen er testet på opkvalificering af ledige i Odense Kommune. Målet er efteruddanne i alt 180 ansatte over 3 år. Robotakademiet er en del af ”Vækstrettet Kompetenceudvikling”, der støttes med 25 mio fra Syddansk Vækstforum og regionale erhvervsudviklingsmidler.

 

Læs mere her.