DigiPippi

Ansvarlig projektpartner: DigiPippi

Ved hjælp af frivillige kvindelige rollemodeller tilbydes workshops og uddannelsesforløb for piger i alderen 7 til 13 år. Vores tilgang er pigernes interesser først, teknologi sekundært. DigiPippi skaber et trygt, legende og lærerigt miljø, hvor pigerne både kan udvikle og videreudvikle teknologisk interesse. Metoderne er bl.a. differentieret undervisning, opbygning af selvtillid samt venindeskab. Samlet kaldet DigiPippi Metode. Forældre samt lærere og pædagoger undervises i og informeres om, hvordan de kan benytte metoden. Derudover ydes konsulentbistand så uddannelsesinstitutioner, virksomheder samt beslutningstagere kan være bedre oplyst om og rustet til at bygge bro over kønsskellet i STEM.

Læs mere her.