DigiPippi

Ansvarlig projektpartner: DigiPippi

Vha frivillige kvindelige rollemodeller tilbydes klubber, workshops og uddannelsesforløb for piger i alderen 7-13 år. Vores tilgang er pigernes interesser først, teknologi sekundært. DigiPippi skaber et trygt, legende lærerigt miljø, hvor pigerne både kan udvikle og videreudvikle en teknologisk interesse. Metoderne er differentieret undervisning, opbygning af selvtillid mm (“DigiPippi metoden”). Rollemodeller samt lærere/pædagoger undervises i hvordan de benytter metoden. Der ydes ligeledes undervisning/bistand så uddannelsesinstitutioner & erhvervslivet kan være bedre oplyst og rustet til at bygge bro over kønsskellet i STEM. Derudover arbejder vi mod forandring vha strategiske samarbejder med fonde, politikere, foreninger, brancheforeninger, virksomheder, ambassadører m.fl.

Læs mere her.