Center for Industriel Elektronik

Ansvarlig projektpartner: Syddansk Universitet


I Syddanmark er der en styrkeposition indenfor energieffektive teknologierhverv og særligt omkring Sønderborg er der et stærkt økosystem og en stor koncentration af virksomheder. Branchen har i mange år kæmpet med at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft – særligt indenfor det tekniske områder, herunder ikke mindst ingeniører. Derfor er et regionalt partnerskab gået sammen om at etablere Center for Industriel Elektronik. Partnerskabet, som består af de finansielle parter bag Centeret er Danfoss, Linak, Syddansk Universitet, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark, som hver bidrager med mindst 35 mio. kr. Herudover bidrager Bitten og Mads Clausens Fond og Linak med yderligere 60-80 mio. kr. til finansiering af byggeriet. Målet er at etablere et fyrtårn for uddannelse, forskning, udvikling og test inden for Industriel Elektronik.

Læs mere her.