DA ÅbenVirksomhed

Ansvarlig projektpartner: Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

 

Projektet ÅbenVirksomhed skal etablere kontakt mellem virksomheder, skoler, erhvervsskoler og gymnasier, sådan at bl.a. besøg på erhvervsskoler og virksomheder kan blive omsat til spændende undervisning i skolen og gymnasierne. Det skal bidrage til, at unge får mulighed for at koble læring inden for teknologi og digitalisering med et praksisfagligt forløb i virksomheder og på erhvervsskoler. Og det skal øge de unges interesse for teknologi og digitalisering, så flere søger ind på erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser inden for det tekniske, digitale og teknologiske område. Projektet skal være skalerbart, så samarbejdsmodellen kan udbredes til grundskoler og gymnasier i hele landet og bygge bro til andre initiativer.


Læs mere her.