Google Succes Online

Ansvarlig projektpartner: Google

Som en del af Teknologipagtens første år har Google Succes Online forpligtet sig på at træne 30.000 i digitale færdigheder på tværs af Danmark. Google Succes Online består af konkrete kursusforløb og træningsinitiativer målrettet fire forskellige målgrupper. Hvert forløbs pensum er bygget op om deltagernes behov for færdigheder inden for digital forretningsforståelse, webanalyse, digital markedsføring og brug af sociale medier, og hvert forløb og pensum evalueres og justeres løbende. De fire målgrupper og tilsvarende kursusforløb er: 1)Succes online for SMV'er: 2) Succes Online for Studerende: I samarbejde har Succes Online SMV’er, 2) studerende, 3)ledige og 4) kontor-og administrationsmedarbejdere.

Læs mere her.