Lederkompetencer i en digital verden

Ansvarlig projektpartner: Ledernes Hovedorganisation

Virksomhederne står over for store ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, som resultat af digitaliseringen herunder hvordan man som leder selv er klædt på og sikrer, at medarbejderne er klædt på til at håndtere digitaliseringen og den teknologiske udvikling. Lederne igangsætter på den baggrund en række initiativer, der skal indsamle og sprede viden mellem ledere om god ledelse i en digital verden herunder mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet. Bl.a. oprettes en tænketank, med inddragelse af forskere, ledere og eksperter som skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man håndterer de ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, som digitaliseringen indebærer. 

Læs mere her.