Digital Dogme

Ansvarlig projektpartner: Netcompany

Digital Dogme 2018 er et efteruddannelsesinitiativ initieret af Netcompany, Danske Bank, TDC, Københavns Lufthavn. Målet er at skabe mindst 500 nye IT-talenter hvert år. Målet skal nås ved at virksomhederne hver især og ikke mindst i fællesskab, udvælger en række internt ambitiøse medarbejdere uden specifik IT-uddannelse, som i løbet af et år skal opkvalificeres til at kunne løfte IT-kritiske opgaver i virksomheden. Rammen for forløbet sættes af Netcompany, som gennem en lang årrække har positive erfaringer med intern IT-talent skabelse, ud af ansatte uden formel IT-uddannelse.

 Læs mere her