LIFE (Læring, Inspiration, Fascination, Engagement)

Ansvarlig projektpartner: Novo Nordisk Fonden

LIFEs vision er at udvikle fremragende læringslaboratorier for børn og unge i hele Danmark, og skabe nye standarder for anvendelsesorienteret eksperimenterende naturfagsundervisning. Det skal ske i et tæt samarbejde med undervisere og aktører inden for STEM-området. Omdrejningspunktet er udvikling af læringspakker med autentiske problemstillinger fra akademiske og industrielle forskningsmiljøer, hvor børnene inviteres med til at løse virkelige problemer. Læringspakkerne understøtter lærernes undervisning med nye metoder samt digital og laboratoriemæssig infrastruktur på et niveau, som skoler normalt ikke har adgang til. Endelig bidrager LIFE til at udvikle metoder for dataindsamling gennem læringsforløbene, der effektivt giver ny viden om elevernes faglige progression og engagement inden for naturfag. 

Læs mere her