LIFE (Læring, Inspiration, Fascination, Engagement)

Ansvarlig projektpartner: Novo Nordisk Fonden

 

LIFE er et almennyttigt landsdækkende undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke børn og unges viden om og fascination af naturvidenskab. LIFE tilbyder gratis undervisningsforløb – kaldet LIFE Forløb – hvor elever arbejder undersøgende med samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål. Alle forløb udvikles i tæt samarbejde med skoler, forskningsmiljøer og virksomheder og lever op til relevante Fælles Mål i grundskolen og faglige mål på ungdomsuddannelserne. Et LIFE Forløb består af en materialekasse (LIFE Kit), der leveres til skolen, og den digitale platform MY:LIFE. Som overbygning kan klassen arbejde videre i LIFEs mobile laboratorium eller læringscentret LIFE Campus (fra 2021). 

 

Læs mere her