IT & Piger

Ansvarlig projektpartner: ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber

 

Projektet vil undersøge, hvordan sprogbruget i studieretningsbeskrivelser inden for STEM-uddannelser og teknologijob i højere grad kan appellere til kvinder. Ved brug af IBM’s Watson teknologi analyseres, i hvilken grad studieretningsbeskrivelser fra gymnasiefagretninger og videregående uddannelser formuleres på en måde, der virker enten tiltrækkende eller afskrækkende på kvinder. Resultaterne af analysen sammenstilles med de faktiske optag fra de pågældende studieretninger. På baggrund af analysen formuleres anbefalinger til uddannelsesinstitutioner og virksomheder om, hvordan de kan kommunikere til kvinder.