Matematikhjulet

Samen med tre kommuner vil Energileg præsentere matematiske aktiviteter for børnehavebørn via et innovativt og legende koncept.

 

Formålet er at skabe en lyst til og viden om matematik i en tidlig alder i daginstitutionerne, således at børnene har det bedst mulige afsæt for at blive nysgerrige og få succes med matematikken i grundskolen.

 

Vi vil altså ruste dem til overgangen og dermed bidrage til at afmystificere matematik som et tungt og svært fag. Tal, geometri og udregninger skal være sjovt, legende og brugbart.