Om MADE Learning Factory 

MADE Learning Factory etablerer i perioden 2020 – 2023 tre læringsfabrikker forankret hos hhv. Københavns Erhvervsakademi (KEA), Professionshøjskolen UCN og VIA University College. Læringsfabrikkerne udvikler digitale læringsforløb indenfor Industri 4.0 målrettet medarbejdere i dansk produktion.

 

Formålet er et gøre efter-/videreuddannelse lettere tilgængelig for målgruppen vha. digitale læringsværktøjer, så flere medarbejdere opnår den viden og de kompetencer, der skal til for at implementere moderne produktionsmetoder og -processer i danske produktionsvirksomheder.

 

Hver læringsfabrik har ansat en forsker fra et universitet, hhv. DTU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, som tilvejebringer viden om, hvordan vi effektivt tilrettelægger og gennemfører digitale læringsforløb for målgruppen.