Om Interaktive laboratorier

Initiativet Interaktive Laboratorier er igangsat som del den nationale naturvidenskabsstrategi. Projektet har til formål at understøtte de to af strategiens formål, der handler om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturvidenskab, og at flere børn og unge skal blive endnu dygtigere inden for naturvidenskab.

 

I udviklingsprojektet skal lærerteams, teknologiproducenter, forskere og konsulenter i fællesskab afprøve og udvikle brugen af interaktive laboratorier i naturfagsundervisningen. Med udgangspunkt i undersøgelsesbaseret didaktik får underviserne mulighed for at udvikle naturfagsdidaktiske kompetencer, opnå indgående kendskab til simulationernes muligheder og begrænsninger og være med til at påvirke det fremtidige udbud af simulationer.

 

Senest opdateret 11/2-2021