Grønnere Skoler

 

Projektet har til formål at eliminere "klimaangst" hos børn og give eleverne handlekompetencer til at være en del af løsningen i den grønne omstilling.

 

Den grundlæggende forståelse af Klima og bæredygtighed er meget begrænset, viser vores kvalitative interviews blandt elever i udskolingen. Klima bliver forbundet med "krise" og der mangler nuancer, forståelser og kompetencer hos børnene. Gennem virksomheds- og organisationssamarbejder skal vi, gennem Clios store reach (90% af landets skoler) danne og uddanne landets elever i grønne og bæredygtige kompetencer.

 

Det skal ske gennem undervisningsforløb udviklet i samarbejde med store danske og globale virksomheder, som allerede har stort fokus på grøn omstilling og bæredygtighed generelt

 

Forløb og materiale udvikles med henblik på at kunne indgå i de eksisterende fag i grundskolen, da det skal gøres relevant og lettilgængeligt at opfylde UVM's fagmål i Matematik, Biologi osv. - det ved vi af erfaring er afgørende for at materialet bliver brugt.