Flere kvindelige rollemodeller i projektbaseret STEM-undervisning

Formålet med projektet er, at elever i 7.-9. klasse eksponeres for flere kvindelige rollemodeller inden for STEM - i samarbejde med erhvervslivet. Projektet skal give især pigerne indsigt i de forskellige uddannelses- og jobmuligheder indenfor dette område.

 

Naturfagslærerne opkvalificeres med fokus på at nedbryde kønsstereotyper, der optræder indenfor STEM-fagene. Dette skal give både kvindelige og mandlige naturfagslærere kompetencer til at tilrettelægge og vælge undervisningsmetoder og -emner med dette for øje.

 

For at støtte lærerne i dette arbejde, vil der gennem dette projekt blive udarbejdet et eksemplarisk STEM-forløb i samarbejde med en lokal virksomhed til gavn for lærere i og uden for Aalborg.