Om Engineering i skolen

Engineering i skolen er et 10-årigt program, der skal integrere engineering som metode i STEM-undervisningen i grundskolen.

 

Programmet, der bygger på internationalt anerkendt didaktik, skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene, så eleverne oplever STEM-undervisningen som vedkommende, inspirerende og lærerig.

 

Det sikres ved kompetenceudvikling af lærere med både treårige forløb med de 10 samarbejdskommuner samt kortere kompetenceløft for landets øvrige kommuner. Ligeledes understøtter den årlige Engineering Day med undervisningsmateriale til alle klassetrin brugen af engineering.

 

For at sikre forankring gennemføres alle aktiviteter i tæt samarbejde mellem lærere, professionshøjskoler og lokale naturfagskoordinatorer.

 

Senest opdateret 16/3-2021

Projektets gode råd og erfaringer

 

Som fyrtårnsprojekt har man samlet erfaringer gennem arbejdet, der både kan tælle interne processer i projeketet, eksterne samarbejder samt måden, hvorpå der bedst opnås resultater hos målgruppen. Herunder kan du læse et udpluk af de bedste erfaringer og gode råd fra projektet. Som fyrtårnsprojekt hos Teknologipagten er dette projekt med til at hjælpe og løfte nye eller nyværende projekter videre. På den måde håber vi at arbejdet med STEM-området styrkes yderligere.