Om Engineer the Future - rollemodeller

Engineer the Future er Danmarks teknologiske alliance mellem teknologistærke virksomheder, uddannelsessteder og organisationer. Alliancen arbejder for at styrke børn og unges teknologiske dannelse, styrke ingeniørernes image og komme manglen på ingeniører, IT-uddannede og naturvidenskabelige kandidater til livs.

 

Det gøres gennem videreudvikling og implementering af alliancens konkrete indsatser som branding-kampagne og "Book en ekspert"-besøgsordningen. Desuden er ambitionen at udvikle nye indsatser, som styrker rollemodellers indflydelse på unges studievalg.

 

Senest opdateret 13/1-2021

Projektets gode råd og erfaringer

 

Som fyrtårnsprojekt har man samlet erfaringer gennem arbejdet, der både kan tælle interne processer i projeketet, eksterne samarbejder samt måden, hvorpå der bedst opnås resultater hos målgruppen. Herunder kan du læse et udpluk af de bedste erfaringer og gode råd fra projektet. Som fyrtårnsprojekt hos Teknologipagten er dette projekt med til at hjælpe og løfte nye eller nyværende projekter videre. På den måde håber vi at arbejdet med STEM-området styrkes yderligere.