BUFX

 

BUFX TEC er et Makerspace for folkeskole- og erhvervsskoleelever. Det er et samarbejde mellem Københavns Kommune og TEC (erhvervsskole), og har fokus på at bygge bro mellem teknologiundervisningen i folkeskolen og på STEM-faglighederne på erhvervsuddannelserne. Det forventes, at 2500 folkeskoleelever vil bruge makerteknologierne i de kommende to år. Dertil kommer et større antal erhvervsskoleelever fra TEC.

 

Formålet er at skabe grobund for, at flere unge skal kunne anvende teknologierne og styrke interessen i erhvervsuddannelserne inden for STEM. Samarbejdet skal ligeledes bruges til at udvikle nye forløb for folkeskoleelever, der styrker deres viden og interesse for erhvervsuddannelser.