Om Besøg i Huset

Naturvidenskabernes Hus har en række tilbud til skoler og gymnasier, hvor elever og lærere får spændende og lærerige oplevelser med naturvidenskab og teknologi. Formålet er at inspirere elever og lærere. Det gør de ved at understøtte lærere i at udvikle og gennemføre spændende og virkelighedsnær undervisning i naturvidenskab og teknologi. Samtidig åbnes dørene for mere end 7.000 elever hvert år, så de blandt andet kan prøve kræfter med programmering, animation, vandteknologi og griselungers kapacitet i nye og inspirerende omgivelser.

 

De naturfaglige undervisningstilbud lader eleverne arbejde anvendelsesorienteret med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Når eleverne er på besøg i Naturvidenskabernes Hus skal de både bruge hovedet og hænderne. Eleverne skal bygge, konstruere, designe, kode og udregne. De engageres, og de inspireres.

 

Dette engagement opstår blandt andet, når eleverne eksempelvis selv konstruere opfindelser, eller når LEGO-robotter skal programmeres, så de kan løse opgaver ligesom robotten Curiosity gør på Mars. Disse eksempler er blot få udvalgte i rækken af mange spændende aktiviteter, der giver eleverne en undervisning, der adskiller sig fra hverdagen på skolen.

 

Lærere skal lære

Sideløbende med aktiviteterne til eleverne udbyder Naturvidenskabernes Hus også lærerkurser. Kurserne giver lærere og lærerstuderende forskelligartet didaktisk inspiration inden for den naturvidenskabelige genre.

 

Alle kurser er anvendelsesorienterede, hvilket indebærer, at de deltagende lærere og lærerstuderende altid får hænderne dybt begravet i praktiske løsninger og eksperimenter. Forskning viser, at denne metode skaber de bedste forudsætninger for læring - hos både børn og voksne.

 

Naturvidenskabernes Hus henvender sig til elever hele vejen fra 0. klasse i grundskolerne og op til 3.g på ungdomsuddannelserne. Målet med Besøg i Huset er, at mange flere børn og unge skal opleve spændende og interesseskabende undervisning i naturvidenskab og teknologi, samt at lærerne får ny inspiration og nye kompetencer.

 

Besøg i Naturvidenskabernes Hus er støttet af Poul Due Jensens Fonden og Viborg Kommune.