Teknologipagterklæring

Alle, der deltager i Teknologipagten med konkrete projekter og indsatser, underskriver en såkaldt Teknologipagterklæring. Få mere information herunder.

Med en Teknologipagterklæring skriver deltagerne under på, at de sammen med de andre projekter, partnere og deltagere i Teknologipagten vil arbejde for at styrke STEM-kompetencerne i samfundet, så vi er klar til en mere teknologisk og digital fremtid. Samtidig forpligter man sig som medlem af Teknologipagten til at dele sine erfaringer og eventuelle evalueringer af sine projekter og indsatser.

 

Med en Teknologipagterklæring forpligter underskriverne sig på, at de skal:

 

    • Understøtte vækst og velstand ved, at virksomheder kan ansætte den arbejdskraft, de har brug for til at anvende eller udvikle ny teknologi og digitale løsninger til nye produkter og forretningsudvikling - og hjælpe borgerne med at opnå kompetencerne til at deltage i og være med til at udvikle fremtidens digitale samfund.
    • Understøtte en fælles indsats ved at drive eller understøtte projekter, der skal få flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM – enten som erhvervsuddannet, på de videregående uddannelser eller via efteruddannelse – og arbejde med STEM.
    • Evaluere og dele erfaringer fra egne projekter, så Teknologipagten har mulighed for at indsamle og udbrede erfaringer på tværs af STEM-området, så succesfulde projekter kan udbredes, og nye projekter kan udvikles. Samtidig er formålet at bruge det som fundament til at sprede kendskabet til Teknologipagten og få flere engageret i at deltage.