Strategisk eventmanager søges til Teknologipagten

Har du erfaring med at afvikle værdiskabende indholdsrige seminarer, symposier og events? Kan du planlægge og afvikle større events, som involverer mange aktører – både interne og eksterne? Er du optaget af STEM-dagsordenen og har erfaring med at fremme teknologiske og digitale færdigheder i uddannelse og samfund? Så er dig, vi leder efter til en stilling som strategisk eventmanager (tidsbegrænset barselsvikar) i Teknologipagtens sekretariat.

 

Fonden for Entreprenørskab er sekretariat for Teknologipagten, hvortil vi derfor søger en barselsvikar. Teknologipagtens målsætninger er at få flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og arbejde med STEM. Sekretariatets opgave er at opsamle og dele erfaringer mellem pagtens projekter, understøtte videndeling og værdiskabende aktiviteter på tværs af partnere, bidrage til at udbrede succesfulde projekter og engagere flere til at arbejde for Teknologipagtens målsætninger.

 

Som strategisk eventmanager bliver du ansvarlig for at planlægge og afvikle en række større events og symposier i samarbejde med dine kollegaer i Sekretariatet. Målgruppen for vores aktiviteter er Teknologipagtens projektpartnere og de mange aktører på STEM-området, herunder uddannelsesinstitutioner, virksomheder, fonde, organisationer etc. Du bliver en central medarbejder, der er med til at indfri Teknologipagtens ambitioner om at skabe værdi for Teknologipagtens mere end 100 indmeldte projekter og sikre videndeling og erfaringsudveksling.

 

Arbejdsopgaver

Som strategisk eventmanager i Teknologipagten vil du fungere som projektleder for Teknologipagtens temaindsatser, Tech-talks og øvrige events. Du vil få en bred opgaveportefølje, som bl.a. indebærer:

 

  • Planlægge, forberede, designe og afvikle strategiske events og symposier for Teknologipagtens projektdeltagere samt relevante interessenter på tværs af landet.
  • Være tovholder og projektleder og sikre planlægning, koordinering og afvikling af de mange events. I dette arbejde sikre inddragelse af dine kollegaer i Sekretariatet.
  • Sikre, at hvert event leverer synlighed, viden og netværksaktiviteter for Teknologipagtens projekter og dermed bidrager til at nå de overordnede STEM-målsætninger.
  • I samarbejde med vores analytiker systematisk opsamle viden og erfaringer fra de gennemførte events og producere relevante rapporter og vidensoutput, der kan nå en bred målgruppe.
  • I samarbejde med analysemedarbejdere i Teknologipagtens sekretariat og Fonden for Entreprenørskab at indsamle data og information fra projekterne, validere viden og gennemarbejde resultaterne for dermed at skabe synlighed om STEM-dagsordenen og pagtens arbejde.
  • I samarbejde med vores kommunikationsmedarbejder bidrage til kommunikationsarbejde på SoMe platforme etc.
  • Bidrage aktivt til Teknologipagtens arbejde med at skabe overblik over de mange indmeldte projekter og øvrige netværk og få indsigt i, hvordan vi i Sekretariatet bedst kan understøtte og kvalitetsudvikle deres arbejde på STEM-området.
  • Skabe interesse omkring Teknologipagten og fremstå som en god ambassadør for Teknologipagten, når du er på besøg hos vores partnere.

 

Vi lægger vægt på, at du:

 

  • Er team-orienteret og agerer både opsøgende og hjælpende i forhold til at løse teamets opgaver i et fællesskab, hvor alles kompetencer bringes i spil.
  • Kan agere selvstændigt og på ansvarlig vis varetage større planlægningsprocesser, sikre at deadlines overholdes, og at de relevante parter inddrages.
  • Trives med at have mange forskelligartede opgaver, og at flere events og aktiviteter skal planlægges sideløbende.
  • Har dokumenteret erfaring med at arrangere og afvikle workshops, seminarer og events som skaber høj værdi for deltagerne. Gerne digitale events og workshops.
  • Har erfaring med det strategiske arbejde i at udforme events, som giver resultater, der opfylder politiske målsætninger.
  • Kan tænke innovativt og kreativt ift. at producere gode og relevante outputs og produkter fra events, der skal nå en bred målgruppe, inkl. fageksperter og lærere/undervisere.
  • Har professionel eller akademisk viden om STEM-området og er optaget af initiativer, der kan fremme teknologiske og digitale færdigheder blandt børn, unge og arbejdstagere.
  • Har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt og på både dansk og engelsk, og erfaring med formidling af komplekst data til den brede målgruppe.
  • Er konstruktiv og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne.
  • Har en videregående uddannelse.

 

Vi tilbyder:

 

  • At blive en del af at fællesorienteret, positivt og samarbejdende team, hvor man sparrer med og supplerer hinanden i løsningen af de mange opgaver i en uhøjtidelig hverdag.
  • Mulighed for at indgå i spændende projekter i en stilling med stort netværk.
  • Mulighed for at være med til at udvikle Sekretariats arbejde og opgaver.
  • Stor fleksibilitet og indflydelse på planlægning og udførelse af egne arbejdsopgaver
  • Et job, hvor du sammen med kompetente kolleger kan gøre en forskel inden for STEM-området

 

Praktiske informationer

Teknologipagtens hovedkontor ligger i centrum af Odense, Ejlskovsgade 3D – kun få minutters gang fra banegården. Derudover har vi kontor i København. Det daglige arbejde vil primært foregå på kontoret i Odense, men nogen rejseaktivitet til kontoret i København og andre steder i landet må påregnes.

 

Du bliver du en del af Teknologipagtens samlede sekretariat og en del af Fonden for Entreprenørskabs team for forskning, analyse og videregående uddannelser. Du vil arbejde tæt sammen med Teknologipagtens øvrige medarbejdere og mange af Fondens andre dygtige kollegaer. Du rapporter til Emilie Normann som nærmeste leder, men vil også fungere under Teknologipagtens sekretariatschef, som koordinerer Sekretariatets daglige arbejde.

 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold

Tiltrædelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale. Stillingen er en tidsbegrænset barselsvikar-stilling, der løber frem til 1. juni 2022. Det er en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer.

 

For oplysninger om stillingen kontakt:

Emilie Normann, chef for Forskning, Analyse & Videregående Uddannelser

E-mail: emilie@ffefonden.dk.

Tlf.: + 45 20 65 65 51.

 

Ansøgningsfrist

Mandag den 10. maj kl. 23.59. Ansøgninger sendes pr. e-mail til HR@ffefonden.dk. Husk at angive ”Teknologipagten strategisk eventmanager” i emnefeltet. Indledende samtaler forventes gennemført i uge 20.

 

Om Teknologipagten

Med Teknologipagten giver regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre
aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og
digitale kompetencer og spore flere unge ind på STEM-uddannelser. Teknologipagten har blandt andet som mål, at 20 pct. flere skal gennemføre STEM-uddannelser både på faglært og videregående niveau. Det svarer til ca. 10.000 flere personer med uddannelser på STEM-området. På de videregående uddannelser kommer det oveni den stigning, der allerede er på vej. Og på erhvervsuddannelserne skal den faldende tendens i antallet af uddannede vendes til en stigning. Læs mere på www.teknologipagten.dk.

 

Om Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab er Danmarks centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Vi er en privat, erhvervsdrivende fond, der har som formål at styrke udbredelse og kvalitet inden for entreprenørskabsundervisning. Vi uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Vi udvikler og udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning. Læs mere på www.ffe-ye.dk.