Om Teknologipagten

Teknologipagten skal styrke danskernes STEM-kompetencer. Formålet med pagten er, at flere skal interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job. Med Teknologipagten giver regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompetencer og spore flere unge ind på STEM-­uddannelser. Læs meget mere om Teknologipagten herunder.

Mød Teknologipagtens projekter

STEM er en fællesbetegnelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics, som på dansk dækker over naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

Teknologipagten blev oprettet i 2018 af Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Formålet med pagten er at samle aktørerne på STEM-området, sætte fokus på manglen på danskere med STEM-kompetencer samt vise, hvordan forskellige projekter og aktører konkret arbejder med at løfte den fælles samfundsopgave.

 

Den overordnede strategiske retning for Teknologipagten sættes af TeknologipagtRådet, som mødes flere gange om året, hvor medlemmerne diskuterer eksisterende og potentielle indsatser og aktiviteter.

 

Teknologipagtens sekretariat har i den forbindelse en rådgivende rolle i forhold til TeknologipagtRådet. Konkret kommer sekretariatet blandt andet med anbefalinger til temaer og aktiviteter, som så diskuteres på rådsmøderne.

 

Teknologipagtens aktiviteter finansieres over Finansloven.

 

Du kan blive klogere på Teknologipagtens målsætninger herunder.

Teknologipagten er oprettet for at imødekomme nuværende og fremtidige rekrutteringsproblemer inden for de såkaldte STEM-fag. STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics, som på dansk dækker over naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Årsagen er simpel: Om under 10 år står Danmark til at mangle mere end 10.000 med STEM-kompetencer. Derfor er Teknologipagtens mål helt konkret, at der på 10 år skal uddannes 20 procent flere med STEM-kompetencer end i 2018, da Teknologipagten blev oprettet.

 

Teknologipagten arbejder dermed for, at danskernes STEM-kompetencer løftes hele vejen fra vugge til grav, så vi både imødekommer de nuværende, akutte rekrutteringsproblemer i det danske erhvervsliv, men også sørger for, at den næste generation har lyst til at tage en STEM-uddannelse.

 

Helt konkret skal Teknologipagtens arbejde være med til at opfylde en række målsætninger, som har konkrete effektmål knyttet til sig.

 

Flere skal interessere sig for STEM

 

  • 1 mio. personer skal deltage i Teknologipagtens indsatser i 2020.
  • 350 virksomheder skal engagere sig i Teknologipagten i 2020.

 

Flere skal uddanne sig inden for STEM

 

  • 20% flere danskere skal fuldføre en ikke-dimensioneret videregående STEM-uddannelse om 10 år.
  • 20% flere skal fuldføre en STEM-erhvervsuddannelse om 10 år.


Flere skal anvende STEM i job

 

  • Arbejdsstyrkens STEM- kompetencer skal være blandt Europas bedste.
  • Danskernes evner til problemløsning med IT skal ligge på niveau med de nordiske lande.
  • Ingen omfattende rekrutteringsudfordringer af STEM-kompetencer om 10 år.

Værdiskabelse er det helt store omdrejningspunkt for Teknologipagtens arbejde på tværs af STEM-området.

 

Vores fokus er på at skabe konkret værdi for alle indmeldte projekter, den bagvedliggende gruppe af projektpartnere og den brede skare af interessenter på STEM-området – herunder blandt andet regeringen, TeknologipagtRådet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og andre med interesse for området.

 

Vores rolle er i den forbindelse tredelt:

 

  • Vi indsamler, bearbejder og udbreder erfaringer fra indmeldte projekter og projekter, som har modtaget midler fra Teknologipagten, så andre kan lære af deres erfaringer.
  • Vi sætter fokus på vigtige temaer (i 2020: Piger og STEM, Digital opkvalificering i SMV’erne og Grøn omstilling på de videregående uddannelser) ved at samle projekter, partnere, eksperter og praktikere til vores såkaldte symposier. I forlængelse af symposierne udkommer Teknologipagten med et konkret vidensoutput, som sætter spot på problemstillinger og giver bud på, hvordan vi i fællesskab kan løse dem. Derudover bruges symposietemaerne og de indsamlede erfaringer og anbefalinger til at oprette puljer med midler, der kan søges til konkrete indsatser.
  • Vi skaber synlighed om de eksisterende indsatser på STEM-området ved bl.a. at lave case-fortællinger om de indmeldte projekter i Teknologipagten under navnet ’Mød Teknologipagten’, men fx også via større og mindre kampagneindsatser. I 2020 lancerede Teknologipagten eksempelvis kampagnen ’En ny verden starter her’, som henvender sig til forældre til børn i udskolingen. Se mere på www.ennyverden.nu.

 

Derudover arbejder Teknologipagten med at støtte forskellige indsatser via vores puljemidler, herunder fx evaluering/effektmåling af eksisterende indsatser med henblik på at skabe operationel viden, som vores projekter, partnere og resten af STEM-området kan omsætte til konkret handling.

 

På samme måde arbejder vi med at skabe vores egne projekter, hvor vi selv sætter nye skibe i søen, som har til formål at løfte og sætte fokus på et STEM-område, hvor vi kan se potentialet for at gøre en stor forskel.

 

Eksempler på Teknologipagtens egne projekter:

 

  • Teksperimentet er Teknologipagtens digitale undervisningsmateriale, som har fokus på at introducere elever på grundskolens mellemtrin for nye teknologier som Micro:Bit, Scratch og Minecraft: Education Edition, og samtidig lære dem, hvordan de kan bruge teknologi til kreativ problemløsning. Læs mere om Teksperimentet her.
  • Techie er Teknologipagtens bud på en tech- og naturvidenskabsavis målrettet børn på grundskolens mellemtrin. Formålet er at give eleverne og lærerne et taktilt redskab, som lægger op til legende læring med naturvidenskab og teknologi. Læs mere om Techie her.
  • Kampagnen ’En ny verden starter her’ er en STEM-kampagne målrettet forældre til børn i udskolingen. Målgruppen er valgt, fordi vi med en større kortlægning har konstateret, at der sjældent tales til forældrene, selv om vi ved, at de er afgørende for deres børns valg af uddannelse og karriere. Men også fordi vi har spurgt målgruppen og konstateret et markant underskud af viden om STEM-uddannelserne og dermed mulighederne med en STEM-baggrund. Læs mere om kampagnen her.

Teknologipagten er blandt andet sat i verden for at samle indsatserne på tværs af STEM-området. Derfor inviterer vi alle med et konkret projekt, en indsats eller en aktivitet til at melde sig ind i Teknologipagten og være med til at løfte vores fælles STEM-dagsorden.

 

Som deltager er man nemlig med til at tage ansvar for at styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer.

 

Samtidig giver man Teknologipagten og resten af kredsen af projekter, partnere, TeknologipagtRådet og regeringen adgang til sine konkrete erfaringer og læringer. Formålet er at omsætte dem til konkret handling, nye refleksioner, en ny retning for, et nyt fokus eller en anden måde at arbejde på for projekter og indsatser andre steder i STEM-verdenen.

 

Teknologipagtens sekretariat stiller sig i midten af alle projekterne og sørger for at dele erfaringer mellem deltagerne, sætte relevante projekter og indsatser sammen for at maksimere det fælles udbytte og skabe nye netværk og erfaringsfællesskaber på tværs af STEM-området.

 

Deltagerne skriver på sin side under på Teknologipagtens formål i en Teknologipagterklæring. Derudover forpligter deltagerne sig til at gennemføre konkrete projekter eller aktiviteter, som understøtter pagtens formål.

 

Teknologipagten er både for dem, der allerede er i gang, og dem, der gerne vil starte nye aktiviteter eller engagere sig i eksisterende projekter. Ny medlemmer optages løbende.

 

Sådan deltager du:

  • Kontakt sekretariatet på info@teknologipagten.dk
  • Du/I inviteres herefter til en dialog om, hvordan du/I kan bidrage.

Vi får mange henvendelser i forbindelse med udfyldelsen af vores dataark, som er en del af processen, når man bliver medlem af Teknologipagten.

 

Vi har derfor samlet de mest stillede spørgsmål til Teknologipagtens dataark og lavet en videoguide, der viser, hvordan du udfylder dataarket. Find det hele her.

Hvert år udgiver Teknologipagten en årsrapport. Rapporten gør status over, hvor langt Teknologipagtens parter er nået med at indfri pagtens målsætninger. Der kigges fremad og redegøres for nogle af de mange aktiviteter, der allerede er planlagt i det kommende år. Forhåbentligt kan årsrapporten inspirere endnu flere til at støtte op om arbejdet og melde sig ind i Teknologipagten.

Rapporterne giver en status på pagtens målsætninger, resultater og aktiviteter i det givne år, og de ser frem mod arbejdet i det efterfølgende år.

 

Årsrapport 2021

 

Årsrapport 2020

 

Årsrapport 2019

 

Årsrapport 2018

Er I meldt ind i Teknologipagten, eller har I modtaget midler fra os, så kan I her downloade vores logo til anvendelse på materialer og lignende.