Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

01-11-2021

Teknologipagten udpeger ni fyrtårnsprojekter

https://teknologipagten.imgix.net/ii5pen1s/fyrtårnsbadgebillede.pngTeknologipagtRådet har udvalgt ni projekter som eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af. De ni projekter får nu titel af fyrtårnsprojekter.

 

Teknologipagtens vision er, at Danmark skal have de nødvendige tekniske og digitale kompetencer for fremtiden, og har de seneste tre år samlet og skabt overblik over STEM-projekter i Danmark. Pagten sikrer netværk, videns- og erfaringsdeling, ny viden og nye indsatser, og den består i dag af 134 projekter, 912 aktører og over 2 mio. deltagere fra 2018-21.

 

Med udnævnelsen af de ni fyrtårnsprojekter håber TeknologipagtRådet at kunne øge indsatsen og forbedre kvaliteten i andre projekter.

 

”I Danmark har vi en lang række værdifulde indsatser, der er med til at udvikle danskernes STEM-kompetencer. I bestræbelserne på at sikre, at vi som samfund griber de mange lovende muligheder i takt med en hastig digital og teknologisk udvikling, er det helt afgørende, at vi deler viden og lærer af hinanden. De netop udvalgte fyrtårnsprojekter vil stå som rollemodeller med viden, erfaring og gode ideer, der kan inspirere de øvrige engagementer og projekter i Teknologipagten ”, siger André Rogacziewski, formand for TeknologipagtRådet.

 

Teknologipagtens formål er, at flere danskere skal uddanne sig inden for og arbejde med STEM (STEM er et engelsk akronym for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, red.). Derfor samler Teknologipagten Danmarks STEM-projekter og skaber videndeling og netværk på tværs af projekterne samt tilrettelægger indsatser, så der skabes ny viden om, hvordan vi lykkes med at sikre Danmark de nødvendige teknologiske og digitale kompetencer.

 

Fyrtårnsprojekterne skal fungere som rollemodeller for både nuværende og fremtidige STEM-projekter inden for både uddannelses- og opkvalificeringsområdet. Derfor er der også stor diversitet blandt de ni udvalgte, så flest mulige STEM-projekter kan finde inspiration fra de udvalgte projekter og trække på deres erfaringer og viden. Fyrtårnsprojekterne udvælges for en toårig periode.

 

De ni udvalgte fyrtårnsprojekter er:

  • Videnskabsklubben
  • Matematikcenter
  • Coding Class
  • Kampagnen Engineer the Future
  • Engineering i skolen
  • Masseeksperimentet
  • KomDigital
  • Digital Dogme
  • Mentorordning for kvinder i IT-Branchen

 

 

Læs mere om fyrtårnsprojekterne her.