Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

20-04-2022

Symposium om flere STEM-faglærte gav mange interessante løsningsforslag

https://teknologipagten.imgix.net/lppb3jeb/flere-faglærte-3.jpg

Mere end 100 repræsentanter fra erhvervsskoler, brancheorganisationer, virksomheder og interesseorganisationer mfl. var samlet til Teknologipagtens symposium hos Dansk Industri for i fællesskab at finde mulige løsninger på at få flere STEM-faglærte. Vi åbner nu op, for det der kom ud af dagen.

 

Som en del af Teknologipagtens temaindsats ”Flere STEM-faglærte” afholdte vi i samarbejde med Dansk Industri den 22. marts 2022 symposiet "Hvordan gør vi STEM-erhvervsuddannelserne attraktive for flere - uanset alder, køn og uddannelsesbaggrund?"

 

Der var generelt en god stemning med stort engagement på dagen. Derfor kom der også mange gode pointer frem og nye bekendtskaber blandt deltagerne blev etableret.

 

Se vores video fra dagen, som giver et indblik i emnet ”Flere STEM-faglærte” og hvorfor det er et vigtigt område at sætte fokus på. Du kan bl.a. møde Dansk Industris politiske direktør Emil Fanikke Kiær og Teknologipagtens direktør Christian Vintergaard.

 

Det lærte vi på symposiet
På symposiet blev der på tre forskellige workshops tænkt og udarbejdet forslag til, hvordan vi kan sikre flere STEM-faglærte. Det blev der ud fra tre overskrifter:

 

    • Hvordan får vi flere elever fra grundskolen til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse?
    • Hvordan får vi flere 18-24-årige til at vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse?
    • Hvordan skaber vi bedre og mere attraktive læringsmiljøer på de STEM-orienterede erhvervsuddannelser?

 

Vi har samlet forslagene for hver overskrift på vores side med viden fra symposiet. Udover forslagene er det også muligt at læse et resumé af dagen samt se programmet fra dagen.

 

Det er også muligt at opleve flere oplæg, samt en paneldebat der kredsede om spørgsmålet, ”hvordan fanger vi målgrupperne – og gør det attraktivt og legitimt at vælge STEM-EUD?”. Det hele kan ses eller genses i vores optagelse af symposiet.

 

For at komme endnu mere omkring emnet, har vi lavet en podcast som dykker ned i problematikken med at få flere STEM-faglærte. Her er det muligt at få nuanceret billedet af, hvilken udfordring vi står overfor og hvordan der kan arbejdes med området fremadrettet.

 

Følg med i temaindsatsen
Næste skridt i vores eventrække er afholdelsen af videndelingsmøde for Teknologipagtens projekter, som tager udgangspunkt i den viden, der er blevet opbygget via eventrækken.

 

Efter videndelingsmødet vil Teknologipagten dele handlingsorienterede anbefalinger til at få flere STEM-faglærte. Videndelingsmødet afholdes onsdag den 27. april 2022 i Dansk Metals lokaler.

 

I begyndelsen af juni åbner vi op for en ansøgningsrunde til midler, som tager udgangspunkt i anbefalingerne.

 

Vi har nu afholdt både webinar og symposium og der er kommet meget viden ud af begge events. Når videndelingsmødet for Teknologipagtens projekter er afholdt, så vil viden derfra også være tilgængelig på vores side med viden fra alle events under temaet "Flere STEM-faglærte"