Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

06-05-2021

Søg midler til at styrke den inspirerende STEM-undervisning for alle

https://teknologipagten.imgix.net/h4ibg4rw/nyhed-inspirerende-stem-undervisning-for-alle-ansøgningsrunde.jpegTeknologipagten udbyder midler i puljer på op til 300.000 kroner til understøttelse af projekter, der arbejder med at styrke den gode og inspirerende STEM-undervisning i det danske uddannelsessystem.

 

I forlængelse af vores temaindsats ”Inspirerende STEM-undervisning for alle” lancerer Teknologipagten en ansøgningsrunde, der skal være med til at understøtte de projekter og indsatser, der søger at få forankret og anvendt god og inspirerende STEM-undervisning i Danmark.

 

Der hersker efterhånden ikke megen tvivl om, at den undervisning, som elever og studerende modtager, har stor betydning for deres engagement og motivation i de enkelte fag i skolen. Flere undersøgelser viser desværre, at elevers motivation er dalende gennem skolegangen, og det gælder særligt inden for STEM-fagene. Det arbejder Teknologipagten på at lave om.

 

En af Teknologipagtens strategiske målsætninger er at få flere unge til at vælge en STEM-uddannelse, og det tror vi på, at vi kan få dem til ved at skabe bedre og mere inspirerende STEM-undervisning.

 

Ansøgningsrunden har derfor et specifikt fokus på at støtte projekter og indsatser, der arbejder med at styrke den gode og inspirerende STEM-undervisning i det danske uddannelsessystem. Med god og inspirerende STEM-undervisning mener vi fx praksisnær, undersøgelsesbaseret, anvendelsesorienteret, tværfaglig og naturligvis altid lærerig undervisning.

 

Der kan ansøges op til 300.000 kroner. Projekter, der tidligere har søgt og modtaget midler, er velkomne til at søge igen. Ansøgningsrunden løber frem til 16. juni 2021.

 

Læs meget mere om ansøgningsrunden her.