Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

18-03-2021

Ny temaindsats skal gøre os klogere på inspirerende STEM-undervisning

https://teknologipagten.imgix.net/laxnfjsp/billede-til-nyhed.jpegTeknologipagten arbejder i 2. kvartal af 2021 med temaindsatsen ”Inspirerende STEM-undervisning for alle”. Indsatsen byder på en række events og aktiviteter, der skal gøre os klogere på, hvordan vi styrker den gode og inspirerende STEM-undervisning i det danske uddannelsessystem

 

Der hersker efterhånden ikke megen tvivl om, at den undervisning, som elever og studerende modtager, har stor betydning for deres engagement og motivation i de enkelte fag i skolen. Flere undersøgelser viser desværre, at elevers motivation er dalende gennem skolegangen, og det gælder særligt inden for STEM-fagene.

 

Teknologipagten vil derfor med temaindsatsen ”Inspirerende STEM-undervisning for alle” undersøge og skabe viden om, hvordan vi kan skabe bedre og mere inspirerende STEM-undervisning i hele uddannelsessystemet for dermed at sikre, at elever og studerende fastholder motivationen og engagementet for STEM.

 

Temaindsatsen skal være med til at skabe debat om den gode STEM-undervisning, udvikle en række anbefalinger til STEM-undervisning i fremtiden og forhåbentlig skabe en række nye eller forbedrede initiativer inden for temaet, der vil være til gavn for hele det danske uddannelsessystem.

 

Videndeling som omdrejningspunkt

Et af de helt centrale aspekter i temaindsatsen er videndeling. Teknologipagten vil gennem hele indsatsen have fokus på at dele eksisterende viden samt at skabe og dele ny viden. Det gør vi blandt andet gennem en podcast i tre afsnit om henholdsvis:

 

    • STEM-undervisningen i grundskolen (interview med Lars Seidelin, Forsker i Teknologipagten og projektleder af LabSTEM, SDU)
    • Erfaringer fra den virtuelle undervisning i skolen under corona-nedlukning (interview med Chantal Pohl Nielsen, Chefkonsulent i EVA)
    • STEM-undervisningen på erhvervsuddannelserne (interview med Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik)

 

Vi udgiver også en digital videnbank, som samler den nyeste viden inden for temaet i form af rapporter, artikler og videoer. Baseret på den viden, der er delt og sat i spil gennem den samlede temaindsats, udgiver vi et skriftligt vidensprodukt, som fremsætter ideer, inspiration og anbefalinger til fremtidige indsatser og projekter, der arbejder for at styrke STEM-undervisningen i det danske uddannelsessystem.

 

I løbet af temaindsatsen vil Teknologipagten sætte spotlight på nogle af vores mange spændende projekter, som arbejder med at styrke STEM-undervisningen i Danmark. Det vil vi blandt andet gøre ved at give udvalgte projekter taletid på vores webinarer og symposium, hvor de får mulighed for at præsentere læringer og erfaringer fra deres arbejde. Vi stræber efter at skabe nogle fora, der gør det muligt at udveksle erfaringer og skabe nye netværk på tværs af projekter og indsatser.

 

Temaindsats rundes af med ansøgningsrunde

Teknologipagten runder temaindsatsen af med lanceringen af en ansøgningsrunde, hvor vi uddeler midler til projekter, der arbejder for at styrke STEM-undervisningen gennem hele det danske uddannelsessystem.

 

Har du lyst til at være en del af vores temaindsats, så kan du læse om og tilmelde dig vores symposium her.

 

 

Herunder kan du se en oversigt over de aktiviteter, som temaindsatsen indeholder: