Tilbage til oversigten over Teknologipagtens artikler

01-07-2021

Ny temaindsats sætter spot på opkvalificering til grøn omstilling i SMV’erne

https://teknologipagten.imgix.net/yyihir0v/nyhed-temaindsats2.jpegTeknologipagten arbejder i andet halvår af 2021 med temaindsatsen ”Opkvalificering til grøn omstilling i SMV’erne”. Indsatsen byder på en række events og aktiviteter, der skal gøre os klogere på, hvordan danske SMV’er kommer i gang med den grønne omstilling, og hvordan de sikrer de rette kompetencer til omstillingen.

 

Vores fælles fremtid byder på et stigende behov for grønne og bæredygtige løsninger, og det gælder ikke mindst for den måde, som danske SMV'er driver virksomhed og arbejdsplads på. Kunder stiller stadig flere krav om bæredygtige varer og ydelser, og der ses en klar tendens til, at medarbejdere fravælger job i virksomheder, som ikke har en grøn profil.

 

Men hvordan kommer man så i gang med den grønne omstilling i en dansk SMV? Og hvordan sikrer man, at man har de rette kompetencer til omstillingen?

 

Disse spørgsmål vil Teknologipagten undersøge og skabe viden om i løbet af efterårets temaindsats ’Opkvalificering til grøn omstilling i SMV’erne’. Temaindsatsen skal være med til at skabe debat om grøn omstilling i SMV’erne, udvikle en række anbefalinger til fremtidens grønne omstilling i SMV’erne og forhåbentlig skabe en række nye eller forbedrede initiativer inden for temaet, der vil være til gavn for dansk erhvervsliv og den eksisterede arbejdsstyrke.

 

Videndeling som omdrejningspunkt

Et af de helt centrale aspekter i temaindsatsen er videndeling. Teknologipagten vil gennem hele indsatsen have fokus på at dele eksisterende viden samt at skabe og dele ny viden. Vi vil særligt fokusere på viden inden for disse tre undertemaer:

 

    • Hvilke gevinster kan danske SMV’er høste ved at gå i gang med en grøn omstilling?
    • Hvilke udfordringer møder danske SMV’er typisk i forbindelse med grøn omstilling og at sikre de rette kompetencer dertil?
    • Hvilke strategier kan danske SMV’er anvende, når de vil påbegynde en grøn omstilling og sikre de rette kompetencer dertil?

 

Ved flere forskellige lejligheder dykker vi ned i disse spørgsmål sammen med vidensførende organisationer inden for temaet – heriblandt Dansk Erhverv, Dansk IT, Concito, Digital Lead, Energy Cluster Denmark, Lifestyle and Design Cluster, Ernst & Young, CopenX og Force Technology.

 

Vi udgiver også en digital videnbank, som samler den nyeste viden inden for temaet i form af rapporter, artikler og podcasts. Baseret på den viden, der er delt og sat i spil gennem den samlede temaindsats, udgiver vi et vidensprodukt, som fremsætter ideer, inspiration og anbefalinger til fremtidige indsatser og projekter, der arbejder for at styrke den grønne omstilling i de danske SMV’er.

 

Bliv en del af temaindsatsen

Har du lyst til at være en del af vores temaindsats, så kan du læse om og tilmelde dig vores aktiviteter her:

 

 


Herunder kan du se en oversigt over de aktiviteter, som temaindsatsen indeholder: